Visioner for Skive Kirkegårde, august 2023


Et besøg på Skive, Skive/Resen og Egeris kirkegårde skal som udgangspunkt være en god og positiv oplevelse.


Det er bestyrelsens hensigt at arbejde målrettet efter de visioner som er beskrevet herunder, med henblik på opfyldes i en overskuelig tidshorisont:

Der skal være rum på vores kirkegårde der giver mulighed for forskellige udfoldelser og formidling

Kirkegårdene skal være et sted for alle, også de som ikke er medlem af folkekirken.

Diakoni ind på kirkegården.

De frie arealer på kirkegårdene anvendes til at forøge biodiversiteten.

Skive Kirkegårde er en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives.

Der vil være mulighed for at købe forskellige varer fra salgsboder på kirkegårdene af egne produkter.

Vi skal være ressourcebevidst, evt. opsamling af vand.