Årets gang på Skive kirkegårde

Årsplanen er en oversigt over aktiviteterne på kirkegårdene. Du kan bl.a. orientere dig om, i hvilke perioder vi anlægger gravsteder, planter, sløjfer og grandækker.

Da meget af vores arbejde på kirkegårdene afhænger af vejrforholdene, kan ændringer i forhold til de i årsplanen angivne udførelsesperioder forekomme.
 

Brev fra kirkegårdskontoret:

 • Et årige renholdelses aftaler, forårs- og sommerblomster faktureres først i februar.
 • I september udsender vi breve med tilbud om fornyelse af gravsteder. Regning for grandækning udsendes først i december.
 • I december udsender vi, efter behov, en ekstra påmindelse om fornyelse af gravsted.
 • Året rundt fører vi kontrol med kirkegårdene og udsender eventuelt breve om mislighold på gravsteder.
   

Vandhanerne på kirkegårdene:

 • Vi åbner for vandet i starten af april og lukker igen i slutningen af november.
   

Nedlæggelse af gravsteder:

 • I perioden januar - april nedlægger vi sløjfede gravsteder.
   

Anlæg, genanlæg og opretning af gravsteder:

 • Vi anlægger/gen anlægger gravsteder i perioden april - september.
 • Vi foretager opretning af sunkne gravsteder i april – september samt efter behov.
   

Hækklipning:

 • Vi klipper hækkene omkring gravstederne i perioden august - september.
   

Forårsrengøring af gravsteder:

 • I marts fjerner vi eventuel grandækning og foretager forårsrengøring af gravstederne.
   

Forårsblomster:

 • Vi planter stedmoderblomster inden påske.
   

Sommerblomster:

 • Vi fjerner stedmoderblomster og planter sommerblomster i juni.
   

Grandækning på gravsteder:

 • Grandækning foretages i perioden oktober – december.
 • I dagene op til jul lægger vi julekranse og udsætter juletulipaner på gravsteder.
   

Vinterbekæmpelse:

 • Kirkegårdene sneryddes og gruses kun lejlighedsvis. Af hensyn til beplantningen bliver der ikke saltet. Al færdsel i glat føre frarådes derfor og er på eget ansvar.