Dødsfald anmeldes til en bedemand eller til kordegnen på kirkekontoret, meget gerne af de pårørende personligt. Uanset hvilken begravelsesform eller gravstedstype der vælges, kan begravelsen foregå fra afdødes egen sognekirke.

Begravelsestidspunktet aftales med kordegnen. Oftest er det bedemanden der laver aftalen med kordegnen. Detaljer om højtideligheden aftales med præsten.