Gravsted

Udvælgelse af gravsted sker ved henvendelse til Kirkegårdskontoret. Det er ønskeligt, at pårørende møder personligt op, eller ringer og aftaler en tid for udvælgelse af gravsted. Kirkegårdslederen eller en ansat fra kirkegården vil være behjælpelig med udvælgelse af gravsted.

Vedligeholdelse

Et gravsted kan vedligeholdes helt eller delvist af afdødes pårørende. Ønsker man ikke selv at vedligeholde gravstedet, kan der altid træffes aftale med Kirkegårdskontoret om vedligeholdelse, granpyntning, sommerblomster med videre.

Fællesplæner/fællesgrave vedligeholdes af kirkegårdens personale.

Ved begravelse i plæne, skal der altid betales forud for obligatorisk vedligeholdelse.