Før begravelsen eller bisættelsen
Bedemand eller de pårørende skal aftale tidspunktet for begravelsen eller bisættelsen med kirkekontoret. Tlf. 9752 0146

Vor frue kirke og Skive kirke
Begravelse eller bisættelse kan finde sted på følgende tidspunkter:
Hverdage, samt lørdage kl. 9.30, 11.30 og 13.30.

Egeris kirke
Begravelse eller bisættelse kan finde sted på følgende tidspunkter:
Hverdage, samt lørdage kl. 9.30, 11.30 og 13.30.

Resen kirke
Begravelse eller bisættelse kan finde sted på følgende tidspunkter:
Hverdage, samt lørdage kl. 9.30, 11.30 og 13.30.

Læs mere om bisættelse/begravelse her www.folkekirken.dk/livets-begivenheder

Udtagelse af gravsted
I forbindelse med begravelsen eller bisættelsen, skal der også udtages et gravsted, hvor kisten eller urnen skal nedsættes. Ved Skive, Egeris og Skive/Resen Kirkegårde er der en række forskellige gravstedstyper, som man som pårørende kan vælge imellem. Vores personale guider jer igennem mulighederne, så vi finder netop det gravsted som, matcher jeres og afdødes ønsker.

Man kan henvende sig til kirkegårdskortoret for at aftale nærmere vedr. udtagelsen af gravstedet. Tlf. 9752 0644 

Ved udtagelse på Resen kirkegård (den gamle) kontakt graver Kristen Faarkrog 2366 1806 eller kirkeværge Kaj Nielsen 2124 6685

Takster for Ikke-medlemmer af folkekirken
Ikke-medlemmer af folkekirken skal bl.a. betale for følgende i forbindelse med en begravelse eller bisættelse:

  • Leje af kirke inkl. kirkebetjening (kan fravælges, såfremt handlingen ikke afholdes fra kirken).
  • Organist (kan fravælges).
  • Kirkesanger (kan fravælges).
  • Erhvervelse af gravstedet.
  • Rydning af eksisterende gravsted (pr. time) (ved kistebegravelse)
  • Gravkastning af kisten (plus tillæg ved lørdage)
  • Gravkastning af urnen og nedsættelse (plus tillæg ved nedsættelse lørdag)
  • Fjernelse af blomster

 

Takster for medlemmer af folkekirken
Skive Provsti har besluttet at ovenstående takster, ikke bliver opkrævet medlemmer af folkekirken, dog med undtagelse af, fjernelse af blomster, pyntning af kistegrav eller urnegrav, rydning af eksisterende gravsted (pr. time). Se priser under fanen takster.