Grøn Kirkegård

Folkekirkens grønne arbejde læner sig op ad FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling, der blev vedtaget af FN’s medlemslande i september 2015. Verdensmålene anerkender, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en fælles, global integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater – ingen er i mål, før alle er i mål. Herved spiller folkekirken sammen med det øvrige samfund, nationalt såvel som internationalt. I folkekirkens arbejde med den grønne omstilling er det især verdensmål 6, 7, 12, 13 og 15, der er i fokus.

Ud af det, er der kommet et projekt der hedder grøn kirke og grøn kirkegård. Det handler om at gøre kirken mere klima- og miljøvenlig. Folkekirken har mange bygninger, jordområder og ansatte. I mange kirker arbejder man med grøn omstilling for at tage et medansvar for de klima- og miljøudfordringer, verden står overfor. 

En lokal kirke eller kirkegård kan blive certificeret Grøn, ved at leve op til nogle bestemte punkter, der mindsker belastningen af klima og miljø.

Grønne tiltag kan for eksempel være at kompostere affald, at udskifte brændstof køretøjer til batteridrevne køretøjer. At tilså arealer med blomsterblandinger på græsflader, så ikke der skal slåes græs. Dette sparer på energien og giver også plads til mere dyreliv. Fuglekasser inviterer flere fugle til at bygge reder på kirkegårdene.

For at blive Grøn Kirkegård skal man arbejde med en tjekliste med 50 punkter inden for 7 kategorier. Når man kan sætte kryds ved mindst 26 punkter med mindst to punkter i hver kategori, kan man registrere sig som Grøn Kirkegård.

Bestyrelsen ved Skive kirkegårde tog i foråret 2021 beslutning om, at kirkegårdene skulle være en del af grøn kirkegård. I sensommeren 2021 blev et afkrydsningsskema udfyldt for første gang. 24 krydser blev det til, så der var stadigvæk et stykke vej endnu. Foråret 2022 efter flere nye tiltag, kan vi nu afkrydse 34 punkter og kalde os for grøn kirkegård.

På skive kirkegårde har vi igennem de sidste par år, plantet rigtig mange tomme gravsteder til med enten stauder eller blomstrende buske.

Igennem de sidste 4 år har der været en stor udskiftning af brændstofkøretøjer til batteridrevne køretøjer. Desuden er mere og mere håndværktøj, såsom hækklippere, vinkelsliber, motorsave, stangmotorsav og stangbeskæresaks også udskiftet til batteridrevne.

Både ved Skive/Resen og Egeris kirkegård er store arealer tilsået med blomsterblandinger på græsflader, så der ikke der skal slåes græs. Dette giver også plads til dyreliv. Der er også opsat ca. 20 nye redekasser.

Ved Skive/Resen kirkegård er dieselgræsslåmaskinen udskiftet med 5 robotter til at slå 25.000 kvadratmeter græs.

Det helt store grønne initiativ på Skive kirkegårde er kompostering, som er startet op ved alle tre kirkegårde. På alle kirkegårdene har vi fundet plads til kompostering, som ikke er til gene for de besøgende på kirkegårdene. Det er der alt nedbrydeligt affald fra kirkegården havner. Der er en stor bunke udelukkende til grenaffald og en anden til staudeafklip, ukrudt, blade, hækafklip og andet fra kirkegården. Grenafklip bliver knust af en maskine, når bunkerne er store nok. Bunkerne med afklip, blade og ukrudt skal igennem et harpeanlæg, som knuser og sorterer komposten. Herefter kan jorden køres direkte ud til brug på kirkegården.

Vi arbejder på, at grøn kirkegård skal være en hel naturlig del af vores hverdag på kirkegårdene, og forsætter med flere nye tiltag, som vil udløse flere krydser i afkrydsningsskemaet.