Kære brugere af kirkegården/kirkegårdskontoret

Kontoret er lukket indtil videre.  

Kontorpersonalet er hjemsendt pga. corona-restriktioner.

Vi kan træffes på mail: info@skivekgd.dk eller på telefon 9752 0644

Venlig hilsen      Ann Dora Meier, Kirkegårdsleder,  tlf. 5230 2336 /9752 0644