Gravstedstyper:

Kistegravsted med én eller flere pladser.
Gravsted med hæk og beplantning. Der kan opstilles gravsten. Beliggende ud til gange.

Kistegravsted i park/skov anlagt i plæne uden adskillelse mellem gravstederne. Der kan opsættes én stående gravsten. Kirkegården vedligeholder gravstedet. Der betales forud for en obligatorisk vedligeholdelsesaftale.

Urnegravsted med én eller flere pladser. Gravsted med hæk og beplantning. Der kan opstilles én gravsten.

Urnegravsted urneplæne med mindeplade eller nummer. Anlagt i plæne uden adskillelse mellem gravstederne med plads til én eller flere urner. Mindepladen nedlægges i plan med plænen. Der kan i stedet for mindeplade nedlægges en brosten med nummer indhugget. Kirkegården vedligeholder gravstederne. Der betales forud for en obligatorisk vedligeholdelsesaftale.

Urnegravsted i park/skov anlagt i plæne med eller uden adskillelse mellem gravstederne. Der kan opsættes én stående gravsten. Kirkegården vedligeholder gravstedet. Der betales forud for en obligatorisk vedligeholdelsesaftale. 

Urnefællesgrav uden navneplade og nummer. Kaldes også anonym plæne.
Urnerne nedsættes i fællesplæne. Pårørende kan deltage ved nedsættelsen. Der er anlagt blomster og kranseplads i forbindelse med fællesplænen. Kirkegården vedligeholder fællesplænen. Der betales forud for en obligatorisk vedligeholdelsesaftale. Aftalen løber over 10 år.

Urner kan nedsættes i alle gravstedstyper.

Ovennævnte gravstedstyper kan erhverves på Skive, Egeris og Skive/Resen Kirkegårde. Desuden er der på Skive Kirkegård en afdeling til fostre og for tidligt fødte. Urne- kistepladser i plæne, uden gravsten.

På Skive/Resen Kirkegård er der Muslimsk afdeling, kistegravsteder i plæne med mindre bed.