Efter begravelsen

De første uger efter begravelsen vil blomster og kranse fra højtideligheden pynte graven.

Kirkegårdspersonalet fjerner herefter blomster og kranse, når de visner. Ønsker de pårørende selv at udføre dette, bedes man venligst kontakte kirkegårdskontoret.

Jorden over en kistegrav vil som regel sætte sig i månederne efter begravelsen, alt afhængigt af vejret. Kirkegården sørger for opretning af graven, samt nyplantning af hæk, hvis det måtte være nødvendigt. Begge dele sker uden beregning, men der skal forventes en passende tidsfrist efter begravelsen har fundet sted. Vi anbefaler, at der skal gå minimum 3 måneder inden gravstedet anlægges, for at jorden skal have mulighed for at sætte sig igen.

Stenhuggeren kan normalt anbringe mindestenen på gravstedet straks efter stenen er klargjort.

Der gøres opmærksom på, at flere afdelinger på kirkegården er pålagt klausuler angående anlægstyper, sten, vedligeholdelse m.m.

 

Planter og andre nødvendige materialer til gravstedsanlæg kan købes på kirkegården. Kontakt kirkegårdskontoret vedrørende priser m.m.

Kirkegården kan også påtage sig anlægsarbejdet. Ønskes dette, kan der træffes aftale med kirkegårdskontoret, om et møde – med en af kirkegårdens gartnere – hvor udformning af gravstedsanlægget aftales.

Det skal bemærkes, at kirkegården aldrig gen anlægger et gravsted efter begravelser, uden forudgående aftale herom med gravstedsindehaveren. Dette gælder uanset om kirkegården har aftale om renholdelse / vedligeholdelse af gravstedet.

Efter Bisættelsen

Blomster og kranse fra bisættelsen vil blive anbragt på det erhvervede gravsted eller blive lagt på den kransplads der tilhører afdelingen, hvor gravstedet er erhvervet.

Kirkegårdspersonalet fjerner herefter blomster og kranse, når de visner. Ønsker de pårørende selv at udføre dette, bedes man venligst kontakte kirkegårdskontoret.

Er der ønske om anbringelse af urnen på fællesplænen - eller en anden kirkegård - vil blomster og kranse blive anbragt på kransepladsen ved Vor Frue kirke i Skive, og kransepladsen ved kapel i Egeris.

Kirkegårdskontoret kontakter pårørende, når urnen er ankommet til kirkegården. Pårørende kontakter kirkegårdskontoret med ønske om urnenedsættelse dato og klokkeslæt.  Urnenedsættelserne forgår i den almindelige arbejdstid på kirkegårdene, dvs. mandag til torsdage fra kl. 8.00-14.30 og fredage fra kl. 8.00-11.30
Der nedsættes også urner sidste lørdag i hver anden måned. Datoerne i 2024 er: 24/2, 27/4, 22/6, 31/8, 26/10, 14/12.

Stenhuggeren kan normalt anbringe mindestenen på gravstedet straks efter stenen er klargjort.

Der gøres opmærksom på, at flere afdelinger på kirkegården er pålagt servitut angående anlægstyper, sten, vedligeholdelse m.m.

Planter og andre nødvendige materialer til gravstedsanlæg kan købes på kirkegården. Kontakt kirkegårdskontoret vedrørende priser m.m.

Kirkegården kan også påtage sig anlægsarbejdet. Ønskes dette, kan der træffes aftale med kirkegårdskontoret, om et møde – med en af kirkegårdens gartnere – hvor udformning af gravstedsanlægget aftales.