I Skive by er der tre sogne og således tre menighedsråd, som har det overordnede ansvar for kirkegårdene.

 

Det daglige ansvar for driften er overdraget en kirkegårdsleder.

Resen Menighedsråd driver Resen Gamle Kirkegård med egen graver.

Spørgsmål vedrørende gravsteder til Kirkegårdskontoret:

Skive Kirkegårde
Reberbanen 19
7800  Skive
Telefon: 97 52 06 44
E-mail adresse: Info@skivekgd.dk

Åbningstider:
Mandag, tirsdag, onsdag, fredag
Kl. 09.00 -13.00
Torsdag
Kl. 13.00- 17.00

Dødsfald anmeldes til en bedemand eller til kordegnen på kirkekontoret, meget gerne af de pårørende personligt. Uanset hvilken begravelsesform eller gravstedstype der vælges, kan begravelsen foregå fra afdødes egen sognekirke.

Begravelsestidspunktet aftales med kordegnen. Oftest er det bedemanden der laver aftalen med kordegnen. Detaljer om højtideligheden aftales med præsten.