Skive og Egeris menighedsråd har delegeret ansvaret for de tre nedenfor nævnte kirkegårde ud til en fælles kirkegårdsbestyrelse.

 

Det daglige ansvar for driften er overdraget til kirkegårdslederen.

Spørgsmål vedrørende gravsteder til Kirkegårdskontoret:

Skive Kirkegårde
Søndergade 12B
7800  Skive
Telefon: 97 52 06 44
E-mail adresse: Info@skivekgd.dk

Åbningstider:
Mandag, tirsdag, onsdag, fredag
Kl. 09.00 -12.00
Torsdag
Kl. 11.00- 15.00

Dødsfald anmeldes til en bedemand eller til kordegnen på kirkekontoret, meget gerne af de pårørende personligt. Uanset hvilken begravelsesform eller gravstedstype der vælges, kan begravelsen foregå fra afdødes egen sognekirke.

Begravelsestidspunktet aftales med kordegnen. Oftest er det bedemanden der laver aftalen med kordegnen. Detaljer om højtideligheden aftales med præsten.