Kirkegårdsbestyrelsesmøde.


Tirsdag 23/01-2024 kl. 15.30 i mandskabsbygningen Skive kirkegård
Deltagere: Erik Brodersen, Mia B. Kanstrup, Lisa Bertelsen, Franciska Linnet, Jesper Hornstrup, Elisabeth Wagner Olsen, Diana Offersen, Rikke Engmark og Ann Dora Meier
Afbud: Anne-Lise Svarre Elgaard
Dagsorden
1.
Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2.
Økonomi, forventet resultat 2023 Bilag 1
Kvartalsrapport er gennemgået. Det meget positive resultat, er kommet på en træls baggrund, da bogføringen har været bagud på grund af sygdom, derfor har vi ikke kunnet handle rettidigt.
3.
Variabel moms 2023 Bilag 2
Udregnet til 79,95% afrundet til 80%
Igennem året har vi regnet med 80%
Vi regner med 80 % igen i 2024
4.
Modtagelse af kontanter på kirkegårdskontoret
Ønsker vi forsat at kunne modtage kontanter til betaling af faktura fra pårørende.
Behovet er der stadig til at modtage kontanter.
5.
Revidering af: Samarbejdsaftale og vedtægter for Skive Kirkegårde. Bilag 3
Da der er kommet ny økonomilov for Folkekirken er nu den vi refererer til, så vi er ikke længere en forsøgsordning.
Aftalen er gennemgået og rettet til. Den sendes til Skive og Egeris menighedsråd, hvor den skal godkendes.
Procedure for godkendelse, se §10 til §12
6.
Revidering af: Forretningsorden for Skive Kirkegårdsbestyrelse. Bilag 4
Vores forretningsorden skal beskrive den måde vi arbejder på.
Forretningsorden er gennemgået og rettet til.
Jf. bestemmelserne nedfældet i gældende forretningsorden skal den behandles på 2 bestyrelsesmøder, derfor endelig godkendelse på bestyrelsesmøde i marts
7.
Begravelser og bisættelser 2023
Vi skal handle med rettidig omhu, derfor er det vigtigt at vi følger udviklingen.
Gravstedskapitalen er et vigtigt element i vores årlige budget.
Skema med oversigt over bisættelser og begravelser gennemgået. Handlinger ligger stabilt i forhold til de tidligere år.
8.
Årshjul for 2024 Visionsarbejde
Årshjul for 2024
Visionsarbejde

Diakoni på kirkegårde fredag
formiddag, start efter menighedsmøde
i marts måned

Beholder til vand fra Thise (Vi undersøger også andre muligheder)

Bistade annonce (artikel kirkeblad, sognets facebooksider samt Skive folkeblad)

Fuglehotel

Fuglekasser

Avisartikel om KGB-arbejde
Stillerum kirkegårde, planlægning/udvikling
9.
Konferencer
-D 7/3 Kirkegårdskonference, Nyborg Strand
3 deltagere tager til Nyborg Strand
-21-22/5 Årsmøde Foreningen for Kirkegårdskultur, Horsens. Der er 4 deltagere til årsmødet i Horsens.
Medarbejdermøde og bestyrelsesmøde flyttes til mandag d. 27/5 kl 9.00 efterfulgt af bestyrelsesmøde kl 10.00.
10.
Udsmykning afd. 74
Der er udvalgt 3 eksemplarer. Der indhentes tilbud på hvad det vil koste at lave, alt efter materialevalg og størrelse. Mia og Francisca tager billeder med til næste bestyrelsesmøde.
11.
Grøn kirkegård
Vi har fået en elbil, til kørsel mellem kirkegårdene. Vi vil gerne i kontakt med nogle omkring bistader til kirkegårdene, opsamling af regnvand. Vi arbejder med planen over vild med vilje i Egeris
12.
Nyt fra formanden
-Sundhedsordning
Jeg sendte en skrivelse til provstiet d. 10/12. på den baggrund er vi nu inviteret til møde med provstiudvalget d. 22/2. AD, Diana og Erik deltager.
- Ros til kirkegårdens personale for pynt op til jul. Det var flot med hjertetræer samt det pyntede abernes skræk.
Salgsboden har været et godt tilbud til de besøgende på kirkegården.
-Erik forventer at provstiet inviterer til informationsmøde d. 10/4
-Aktionsliste gennemgået
13.
Nyt fra kirkegårdslederen
-AD og Rikke på kursus i Svendborg 29-31/1. Det omhandler ledelse, forvaltning, personalejura og økonomi.
-Der findes 2 Trojaborg labyrinter på Fyn som vi tidligere har fortalt om, vi forventer at køre forbi den ene på vej hjem fra kursus.
-Vi har i alt solgt for 10166 kr. i boden (1571 i kontanter, resten på mobilepay)
-Vi er i mål med alle vores opgaver i forhold til energioptimering. Termostater alle tre steder, samt udskiftning til Led lyskilder og lystimer i forskellige rum.
- Plantning af skov kirkegård i Resen. Vi markerer, hvor de 595 huller skal graves til træer. Dato for plantning kommer så snart den er på plads, men forvent det bliver i uge 6 eller 8.
-Vi har haft en individuel snak med alle medarbejdere omkring den kommende sæson.
En fastansat og en sæson ansat gartner har opsagt sin stilling. Derfor er der flere ledige stillinger end forventet. Der har dog været en del gode ansøgere. Vi har allerede ansat 3, der alle skal starte d. 1/3-2024.
-Vi søger også efter en mekaniker på 10-15 timer i ugen.
-Vi har et ønske til flere hænder i vintermånederne. Derfor arbejder vi på, om det er muligt, at de sæsonansatte kan være ansat i 11 mdr. frem for 9 mdr. Funktions aftale med de tre medarbejder der er i kirkerne ved bisættelse og begravelse er opsagt, der er 6 mdr. varsel. Ida og AD forventer at kirketjenerne overtager arbejdet inden sommerferien. Der blev i 2023 indkøbt redskabsholdere til alle tre kirkegårde. Buketborde laver vi selv af Robinie stolpe samt støbeplade som kan tåle alt slags vejr.
14.
Næste møde
Onsdag 13/3-2024 kl. 15.30
15.
Eventuelt
Erik Brodersen Elisabeth Wagner Olsen
Mia B. Kanstrup Lisa Bertelsen
Franciska Linnet Jesper Hornstrup