Kirkegårdsbestyrelsesmøde.


Onsdag 13/03-2024 kl. 15.30 i mandskabsbygningen Skive kirkegård
Deltagere: Erik Brodersen, Mia B. Kanstrup, Lisa Bertelsen, Franciska Linnet, Anne-Lise Svarre Elgaard, Diana Offersen, Rikke Engmark og Ann Dora Meier
Hanne Rank deltager ved punkt 2
Afbud: Elisabeth Wagner Olsen, Jesper Hornstrup og Ann Dora Meier
Dagsorden
1.
Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2.
Godkendelse af årsregnskab 2023 Bilag 1
Vi ønsker at overføre 183.750 kr.
Det er uheldige omstændigheder der gør at vi har dette mindre forbrug 2023.
Årsregnskab for 2023 er godkendt Skive kirkegård, CVR-nr. 13952914, Regnskab 2023, Afleveret d. 13-03-2024 kl. 16.04
3.
Ønsker til budget 2025
Vi skal aflevere budget ønsker i juni måned, derfor skal vi begynde at se på vores ”ønskeliste”
Vi skal tænke fremad.
Hvad ønsker vi der bliver realiseret i 2026 og 2027, som vi ønsker at forberede i 2025, f.eks. med projektforslag etc.
På vores kirkegårdsvandring d. 4/5, vil det være godt, at vi kan diskutere ønsker på stedet.
- der er et ønske om udvidelse af maskinhal
-Stillerum
-Insekthoteller
-Vandrør Skive
-Kant ved afd. 22
-Vandhul
-Kursus/uddannelse stensætning for personalet
-Hævesænkeborde granpyntning
4.
Godkendelse af forretningsorden for Skive Kirkegården bestyrelse
Bilag 2
Godkendt.
Erik underskriver og udsender til alle bestyrelsesmedlemmer.
5.
Status på arbejdet med samarbejdsaftale for Skive Kirkegårde
Skive og Egeris Menighedsråd har underskrevet.
Der var bemærkning fra Egeris, vedr. at bestyrelsesmøder ikke var offentlige. Godkendt, Erik og Mia underskriver og sender videre til provstiet.
6.
Behandling af hæfte ”Vold, mobning og chikanepolitik” Bilag 3
Vi ønsker at tilføje et hæfte som tillæg til personalehåndbogen om dette emne, for at forebygge.
Det er vigtigt at det bliver en del af vores personalehåndbog, når den gennemgås og rettes i 2025
Godkendt med de rettelser vi har lavet.
7.
Status på visionsarbejde for Skive Kirkegårde
-Diakoni på kirkegårde
-Beholder til vand
-Bistader
-Fuglehotel
-Fuglekasser
-Stillerum kirkegårde, planlægning/udvikling
Alle vores visions punkter er i ”drift”, der bliver arbejdet med dem.
Redskabsholdere og stolpe til buketborde er sat op. Næste fase er at skrue bordplader på samt hænge redskaber ud.
8.
Kirkegårdsvandring lørdag d. 4/5-2024
-Start i Egeris, kl. 09.00, rundstykker
-Skive Kirkegård, frokost, sandwich
-Skive/Resen afslutning
9.
Udsmykning af afd. 74 på Egeris kirkegård
Udsmykning er valgt. Der er indhentet tilbud ved Nordisk granit.
Granitudsmykning 1.75 cm høj. Skal monteres under terræn med rustfri stål dorn. 20.000 ex moms. Der er ca 20 ugers leveringstid.
10.
Grøn kirkegård
Vi gennemgår afkrydsningsskemaet for grøn kirkegård og supplerer med lidt flere krydser.
AD var til menighedsrådsmøde i Egeris, hvor der blev drøftet vild med vilje på kirkegården. Der skal etableres nogle runde bede i det eksisterende stykke med hjemmehørende buske.
11.
Nyt fra formanden
-Sundhedsordning
Udfald af møde blev som vi ønskede det, sundhedsordning forsætter som hidtil, vi skal være obs på regnskab.
-Stiftet har inviteret til møde i Herning vedr. grøn omstilling, 9/4, Hedager kirken.
-Provstiet har inviteret til orienteringsmøde d.10/4. I Salling Hallerne
-HUSK kirkegårdsvandring med tidligere og nuværende by arkivar Niels Mortensen og Kristian Buhl Thomsen torsdag d. 27/6 kl 19.00 -Foreningen for Kirkegårdskultur, årsmøde, d. 21. - 22. maj, Horsens Følgende er tilmeldt, Mia, Ann Dora, Rikke og Erik
-Hjemmeside på Internettet, Skive Kirkegårde, en bestyrelsesfane - Bestyrelsesmøde referater - Aktionsliste - Visioner
Bestyrelsen synes om ideen, Erik kontakter Nina
-Der har været afholdt 1 års eftersyn, der var små rettelser
- Avisartikel om KGB-arbejde, Erik kontakter avis.
Aktionslisten er gennemgået.
12.
Nyt fra kirkegårdslederen
-Sæsonen 2024 er for alvor gået i gang, 4 nye er startet den 1/3.
-De ansatte er informeret om hvilken kirkegård de skal arbejde på og hvem de skal arbejde sammen med, vi fra ledelsens side har en rigtig god mavefornemmelse med alt det nye. Og det virker også til at de 4 nye er faldet godt til.
Vi arbejder forsat på at få besat mekanikker stillingen.
- Der er sparet lidt på mandetimerne i Resen i år.
Vi har kigget på, hvor mange timer der er sparet på græsslåning, siden robotterne er kommet op og køre. Det er det der er taget udgangspunkt i.
-Der er blevet opsat 12 mejse/musvit kasser i vores fuglehotel.
-Bistader til Skive er på plads, jeg arbejder forsat videre med bistader til Egeris og Resen.
-Efter påske skal vi have en lille workshop hvor der skal arbejdes med uderum.
-Vi forsætter med boden, den åbner igen til påske med salg af påskepynt til gravsteder.
-Vi har været til kirkegårdskonference med nogle rigtige gode foredragsholdere. Temaet i år var Den levende kirkegård. Der skal gøres plads til mere biodiversitet og en mere bæredygtig drift.
Vi blev endnu en gang bekræftet i den udvikling vi laver ved os med arbejdet med biodiversitet samt måden vi passer vores områder på, er den rigtige vej frem.
Vi er nået rigtig langt med mange nye tiltag, og måden vi er gået fra at frisere vores områder som ikke er kirkegård (Ydelser/gravsteder) til at blade skal blive hvor de falder ned. Processen med at genbruge så meget af vores materiale er vi også kommet godt afsted med. Vi har mange dygtige medarbejdere med nye ideer til tiltag, som gør os mere beviste omkring bæredygtighed.
Under dagens program i Nyborg blev vi præsenteret for to spændene projekter som vi ønsker at arbejde lidt videre med, det ene er opstilling af genbrugsgravsten. Vi har i øjeblikket samarbejde med en stenhugger som afhenter de sten han kan genbruge, men måske de skulle udstilles på kirkegården?
Det andet er Naturgravplads til urner. Området 32-33 har vi jo arbejdet lidt på, men ikke fundet helt den rigtig fremgangsmåde endnu.
Ved Naturgravplads, skal græsset gro, der skal klippes græs rundt ved de eksisterende gravsteder. Når vi skal på udflugt til sommer kunne jeg godt tænke mig at det var et sted vi skulle besøge. Vester Hassing kirkegård.
13.
Næste møde
27/5-2024 kl. 10.00 Husk vi starter med personalemøde kl. 9.00
14.
Eventuelt
Erik Brodersen Mia B. Kanstrup
Anne-Lise Svarre Lisa Bertelsen
Franciska Linnet