Bevaringsværdige gravminder

Klik på nedenstående links for at læse mere

01. Manufakturhandler Jens Buemann

02. Brødkusk Mehlsen Chr. Mehlsen og Ernst August

03. Andreas, Mary og Edith Kæmpegaard

04. Konditorske Annine Michelsen

05. Forfatterinden Johanne Buchardt

06. Amtsprovst Jens Høyer Leth

07. De tre døde soldater i krigen 1864

08. Købmand Ole Rønberg

09. Manufakturhandler Harald Calundann

10. Manufakturhandler P.M. Harder

11. Mary Susanna Coventry og Mary Vincent Walkden

12. Randi Sandholt

13. Sognepræst Jens Jepsen Lohmann

14. Teglfabrikant Chr. Sørensen, Højslev Teglværker

15. Vestjyllands Papirsposefabrik og Schades Rullepapirindustri

16. Proprietær Per Odgaard

17. Købmand og overformynder Peter Elisæus Diges familiegravsted

18. Jernstøberne Anders og Jens Christian Johansen

19. Elinstallatør og fabrikant Siliam Bjerre

20. Distriktslæge C.M. Schou

21. Journalist Jens Christensen, Skive Social-Demokrat

22. By- og herredsfoged Ole Selmer

23. By- og herredsskriver Hans Fæster

24. Havnearbejder og frihedskæmper Henry Hede

25. Produktchef Jens Lauritzen

26. Jernstøber Christian Nielsen

27. Tømrermester og bygmester Jeppe J. Vinkel

28. Grosserer og borgmester Michael Nielsen

29. Mejeriejer, idrætsmand og tobakshandler Esper Andersen

30. Arbejdsmand Jens Dalum og telegrafbud Christian Dalum

31. Direktør og borgmester Valdemar Johansen

32. Arkitekt Tage Hansen

33. Arkitekt Erik V. Lind

34. Bogtrykker og fabrikant Marinus Jensen

35. Redaktør Leif B. Hendil

36. J.P. Christensen og Else

37. Flyverløjtnant John Derrick Harper

38. Frihedskæmper Tage Nielsen

39. Højskoleforstander Anders Vedel

40. Centralbestyrer Niels Børsting